Våra Tjänster

virtualisering backup disaster recovery DR

Vi hjälper er att nå era mål genom att skapa en IT infrastruktur som stödjer er verksamhet och möjligör snabbare anpassningar till förändringar i verksamhet eller etableringar av nya system.

På bilden ser ni inom vilka områden vi verkar.

Läs mer inom respektive område:
Lösningar
Proaktiva tjänster

Safeflow levererar tjänster inom våra specialistområden. Här följer några exempel på tjänster vi erbjuder:

  • Implementationshjälp av tekniska lösningar
  • Proof-Of-Concepts
  • Workshops kring katastrofsäkring och tillgänglighet och riskanalyser
  • Tredjeparts revisioner av tekniska implementationer
  • Hälsokontroller av IT system
  • Driftstöd
  • Förstudier
  • Proaktiv och reaktiv support