Högtillgänglighetslösningar

Kraven på att IT system ska vara tillgängliga ökar allt eftersom verksamheter blir allt mer beroende av IT för att leverera kärnverksamhet. Att bygga högtillgänglighet kan innebära onödig komplexitet och höga kostnader om det görs på fel sätt. Safeflow hjälper kunder idag att välja rätt typ av tillgänglighetslösning baserat på verksamhetens behov. Dom typer av lösningar vi levererar är:

  • Datalagringskluster
  • Serverkluster
  • Applikationskluster
  • Replikeringslösningar
  • Katastrofsäkerhetslösningar