Katostrofsäkerhet, DR, Disaster Recovery

Backup och restorelösningar

Ökande datamängder högre krav på snabb återställning är en utmaning som många verksamheter står inför. Virtualisering och en hög konsolideringsgrad gör att många kunder har många "ägg i samma korg" och riskerar att drabbas hårt vid en eventuell störning i centrala delar av systemet.  Därför är det vitalt att ha en väl genomtänkt backup och återställningsstrategi och en teknisk plattform som möter verksamhetens krav.

Safeflow levererar backup och restorelösningar baserat på marknadsledande produkter från Symantec och Veeam.