HP 3PAR P4000 proliant

Datalagringslösningar

Informationsmängderna fullkomligt exploderar och det innebär en allt större utmaning för IT att skydda och hantera datamängderna. Safeflow hjälper kunder med lösningar och konsultation inom följande delar.


Primärlagringslösningar (SAN, NAS, DAS)

Kraven på primärlagringen har ökat markant genom åren. Mycket pga. virtualisering och konsolideringstrenderna som pågått. En driftstörning på primärlagringen kan innebära en enorm påverkan och stora kostnader för verksamheten. Därför har Safeflow valt att jobba med leverantörer vars tekniska plattform ger kunderna möjlighet till en väldigt hög tillgänglighet och 24/7 operationell hantering.

Sekundärlagringslösningar (Backup)

Kraven på snabbare backup och återställningstider gör att fler kunder väljer att använda disk för backuplagring.  Idag finns det tekniska lösningar som gör möjlighet att lagra stora mängder backupdata på disk. Genom såkallad dedupliceringsteknik kan lagringen av backupdata ske på ett väldigt effektivt sätt. Även om man kan lagra stora datamängder på disk med dagens teknik så lämpar sig ofta inte dessa lösningar för långtidslagring idag. Där behovet eller kravet finns,  så levererar vi ofta en hybridlösning baserad på disk och bandteknologi.

Arkiveringslösningar

Fler och fler verksamheter har problem med att hantera datatillväxter. Epost och annan ostrukturerat data växer kraftigt och skapar problem som ökade lagringskostnader och längre backup och återställningstider. Fler verksamheter idag har legala krav på sig att lagra information över tid samt ha detta spårbart. Safeflow är "Archiving and eDiscovery" specialistpartner hos Symantec och har en lång erfarenhet kring dessa lösningar.

HP 3PAR Storesrv, HP StoreVirtual , HP StoreOnce Symantec Archiving eDiscovery Specialist Partner , Enterprise Vault